לוח השראה

מלכותי

Oh my goodness gracious.
Gorgeous detailing!
Victorian Diamond Tiara
Audrey Hepburn
1953 Jean Desses wedding gown
Audrey Hepburn's 1954 wedding.
Grace Kelly
Jackie Kennedy on the day of her wedding
Grace Kelly